Javni oglas za prijem u radni odnos

Javna ustanova Narodno pozorište u Mostaru raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeće radno mjesto:

 1. Dramaturg

Opšti uslovi:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine
 2. da je punoljetan
 3. da je zdravstveno sposoban za predmetno radno mjesto

Posebni uslovi:

 1. Visoka stručna sprema – VII stepen obrazovanja ili bakalaureat sa najmanje 240 ECTS bodova
 2. Akademija scenskih umjetnosti ili drugi fakultet umjetničkog/društvenog usmjerenja – odsjek dramaturgija / teatrologija
 3. Najmanje godinu dana iskustva na istim ili sličnim poslovima
 4. Obavezno znanje rada na računaru
 5. Znanje engleskog ili drugog stranog jezika u govoru i pismu
 6. Sposobnost organizacije, komunikativnost

Opis poslova:

 • prati dramaturšku i ostalu produkciju kod nas i u svijetu
 • učestvuje na pripremi predstava, obnovi postojećih predstava i sl.,
 • aktivno učestvuje u radu kontrolnih proba,
 • čita i vrši odabir domaćih i stranih dramskih tekstova, i predlaže Umjetničkom direktoru i Direktoru djela za izvodjenje,
 • piše dramska djela i vrši dramatizacije književnih dijela,
 • vrši izbor tekstova i uređuje scenarije za reditelje i za druge manifestacije za potrebe Pozorišta;
 • saradjuje sa dramskim autorima, predlaže saradnike za pisanje novih tekstova ili dramatizacija;
 • stara se o arhiviranju Pozorišne umjetničke dokumentacije;
 • obavlja i ostale srodne poslove po nalogu neposredno nadređenog ili direktora.

Radni odnos:  na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine sa punim radnim vremenom, bez probnog rada.

Prijave kandidata obavezno treba da sadrže (original ili ovjerenu kopiju):

 1. Popunjen i potpisan prijavni obrazac (obrazac u prilogu), na web stranici www.npm.ba
 2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 3. Izvod iz matične knjige rođenih (novi obrazac izvoda, ne starije od 6 mjeseci)
 4. Dokaz o stručnoj spremi
 5. Dokaz o poznavanju rada na računaru te dokaz o poznavanju Engleskog ili drugog stranog jezika
 6. Dokaz o radnom iskustvu

Kandidati se pozivaju da dostave i svu drugu dokumentaciju propisanu Uredbom, ili drugu dokumentaciju prikladnu za procjenu kandidata.

Napomene:

 • Izabrani kandidat će biti u obavezi dostaviti odgovarajuće ljekarsko uvjerenje prije zasnivanja radnog odnosa.
 • Prijave sa traženim dokumentima dostaviti preporučenom poštom na adresu: ,,Javna ustanova Narodno pozorište u Mostaru, Brkića 2; 88104 Mostar'', sa naznakom ,,Prijava na konkurs za prijem radnika''.
 • Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
 • Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
 • Prilikom izbora kandidata bit će primijenjen član 7. stav 3. Uredbe.
 • Narodno pozorište zadržava pravo u svakom trenutku prekinuti proces izbora i prijema novih radnika bez obaveze vraćanja dostavljenih prijava/dokumenata.

 

Obrazac za kandidate


Generalni medijski sponzor

Naredni događaji

Nema događanja

Kalendar

Oktobar
P U S Č P S N
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5