Menadžment

Menadžment Narodnog pozorišta Mostar

Direktor Emir Spahić
Odnosi s javnošću: Adna Ajanić

Upravni odbor

  1. Seada Kuštrić, predsjednica,
  2. Haris Idriz, član iz reda osnivača,
  3. Senad Suljić, član iz reda osnivača,
  4. Adna Ajanić, član iz reda uposlenih,
  5. Jasmin Krpo, član iz reda uposlenih.