Menadžment

Menadžment Narodnog pozorišta Mostar

direktor, Almir Mujkanović
umjetnički direktor, Adnan Lugonić
odnosi s javnošću: Andrijana Copf

Upravni odbor

  1. Sanela Mešić, predsjednica,
  2. Alma Fazil – Obad, član iz reda osnivača,
  3. Almira Pekušić, član iz reda osnivača,
  4. Emir Spahić, član iz reda uposlenih, sektor drame
  5. Tarik Denjo, član iz reda uposlenih, sektor tehnike.

Umjetnički savjet

  1. Predsjednik, Nedžad Maksumić; Pozorište Lutaka Mostar,
  2. Maja Zećo, glumica Narodnog pozorišta Mostar,
  3. Ivana Radić, Lutkarsko kazalište Mostar.