Odluka o imenovanju Komisije za izbor kandidata za prijem u radni odnos

Na temelju člana 9. st. (1) i (2) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK („Službene novine HNK“, broj: 4/19, 5/19 i 5/20),  člana 27. Statuta Javne ustanove Narodno pozorište u Mostaru (broj:  80/13, od 26.02.2013. godine), direktor Javne ustanove Narodno pozorište u Mostaru donosi:

ODLUKU

o imenovanju Komisije za izbor kandidata za prijem u radni odnos

Član 1.

U Komisiju za izbor kandidata za prijem u radni odnos na radno mjesto Majstor svjetla, na neodređeno vrijeme, po raspisanom Javnom oglasu za prijem u radni odnos, br. 01-30-79-1/23 od 2.3.2023. g. imenuju se:

  1.   Tarik Denjo;
  2.   Miran Krpo;                               
  3.   Majla Memić.

Član 2.

Za tehničkog sekretara, koji će obavljati administrativno-tehničke poslove za Komisiju, imenuje se Venisa Peco,  Administrativni radnik JU Narodno pozorište u Mostaru.

Član 3.

  • Komisija je obvezna dana 23.3.2023 .g. u 10 h održati prvu sjednicu na kojoj će donijeti Poslovnik o radu, izabrati predsjedavajućeg iz reda imenovanih članova Komisije, otvoriti i razmotriti pristigle prijave te o istim sačininiti detaljan zapisnik.
  • Predsjedavajući komisije do izbora predsjednika iste je najstariji član komisije.
  • Sastanci Komisije će se održavati u prostoriji “Glumački salon” Javne ustanove Narodno Pozorište u Mostaru.

Član 4.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se najkasnije u roku od 3 dana na Oglasnoj ploči i na web stranici JU “Narodno pozorište u Mostaru”.

JU Narodno pozorište u Mostaru

Emir Spahić, direktor


DOWNLOAD: Odluka o imenovanju komisije


Naredni događaji

Nema događanja

Kalendar

Juni
P U S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30