Konkurs za prijem pripravnika

Javna ustanova Narodno pozorište u Mostaru, temeljem Odluke o prijemu pripravnika broj ___/20 od 12.1.2021. godine, a u skladu sa odredbama Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Narodne novine HNK“, broj: 4/19, 5/19 i 5/20) te Pravilnika o radu u JU Narodno pozorište u Mostaru broj akta 405/17 od 29.12.2017. godine; raspisuje:

JAVNI OGLAS

za prijem pripravnika – 1 izvršilac

I - Opšti uslovi:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. da je osoba starija od 18 godina i mlađa od 65 godina,
 3. da ima opću zdravstvenu sposobnost za predmetno radno mjesto.

II - Podebni uslovi:

 1. Srednja stručna sprema, IV stepen obrazovanja (ekonomskog smjera);
 2. Obavezno znanje rada na računaru.

 

 1. Opis poslova obuhvata:
 • Obavlja gotovinske isplate u okviru blagajničkog maksimuma;
 • Vodi blagajnu i cjelokupni gotovinski promet, dnevne uplate i isplate koje upisuje u blagajničku knjigu koju dnevno zaključuje;
 • Sačinjava mjesečne blagajničke spiskove, vrši obračun i isplatu ličnih dohodaka radnika, doprinosa i poreza vezano za lična primanja uposlenika, vodi analitičke kartone o isplaćenim ličnim dohocima;
 • Po zaključenju kartona o isplaćenim ličnim dohocima, sravnjava sa Šefom računovodstva-glavnim knjigovođom i sačinjava mjesečni izvještaj o plaćama (MIP) te blagovremeno sačinjava godišnji izvještaj o plaćama (GIP obrazac);
 • Obavlja i druge poslove definisane Pravilnikom o radu.

 

 1. Broj izvršilaca 1.

Prijave kandidata treba da sadrže (original ili ovjerenu kopiju):

 1. Popunjen prijavni obrazac
 2. biografiju,
 3. dokaz o stručnoj spremi
 4. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 5. izvod iz matične knjige rođenih (novi obrazac izvoda, ne starije od 6 mjeseci)
 6. dokaz o poznavanju rada računarom,
 7. drugu dokumentaciju propisanu Uredbom ili drugu dokumentaciju prikladnu za procjenu kandidata.

Napomene:

Pripravnički staž se zasniva na period od 6 mjeseci, bez predviđenog probnog rada. Izabrani kandidat će biti u obavezi dostaviti odgovarajuće ljekarsko uvjerenje prije zasnivanja pripravničkog staža.Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučeno na adresu: „Javna ustanova Narodno pozorište u Mostaru, Brkića 2; 88 104 Mostar“, sa naznakom „Prijava na konkurs za prijem pripravnika“.Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Ustanova  nije obavezna vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Javna ustanova Narodno pozorište u Mostaru
direktor, Almir Mujkanović

BR: 08/21
Mostar, 12.01.2021.

DOWNLOAD:  

Obrazac za prijem pripravnika


Generalni medijski sponzor

Naredni događaji

Nema događanja

Kalendar

August
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4